สินค้าของเรา

ไข่เค็มดิบมิสเตอร์ดั๊ก

Salted egg mr.duck

ไข่เป็ดสดที่ได้มาตรฐานจากฟาร์มของเรา โดยการดองด้วยเกลือจากทะเลที่สะอาด ตามกรรมวิธีของโรงงานของเราที่เป็นสูตรที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากนั้นเรานำมาตอกและทำให้แห้งด้วยวิธีการของเราทำให้ไข่แดงเค็มดิบแห้ง สะอาด คงคุณภาพของไข่แดงให้ดีเหมือนเดิม เพื่อความสะดวกเมื่อลูกค้านำไปใช้

ขนมเปี๊ยะ โมจิ ขนมไหว้พระจันทร์ บ๊ะจ่าง ซาลาเปา

สามารถเก็บในตู้เย็นธรรมดา หรือตู้เย็นอุณหภูมิติดลบได้ โดยที่คุณภาพของไข่แดงเค็มดิบยังคงดีเหมือนเดิม แต่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

1
2

ไข่เค็มต้มสุก

Salted egg mr.duck

ไข่เป็ดสดที่ได้มาตรฐานจากฟาร์มของเรา ถูกนำมาแปรรูปโดยการดองด้วยเกลือจากทะเลที่สะอาดตามกรรมวิธีของโรงงานของเรา ซึ่งเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา และนำมาต้มให้สุกโดยอุณหภูมิที่เหมาะสม ไข่เค็มต้มสุกของเราจึงมีไข่แดงที่มีสีสวย รสชาติมันอร่อย ไม่เค็มจนเกินไป

ประกอบอาหารได้หลายหลาย เช่น ยำไข่เค้ม ส้มตำไข่เค็ม ปลาหมึกผัดไข่เค็ม เป็นต้น

สามารถเก็บในตู้เย็นธรรมดา หรือตู้เย็นอุณหภูมิติดลบได้ โดยที่คุณภาพของไข่แดงเค็มดิบยังคงดีเหมือนเดิม แต่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

ไข่เป็ดสด

Salted egg mr.duck

ไข่เป็ดสดของเราได้จากเป็ดสาวพันธุ์กากี ที่สุขภาพดี และได้รับการดูแลอย่างดีให้อาหารที่มีคุณภาพดี โปรตีนครบถ้วน ในฟาร์มมีบ่อนำ้ที่ใหญ่ ให้เป็ดได้ออกกำลังกาย อารมณ์ดี มีการจัดการฟาร์มที่ดี ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ สะอาดปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนก ตลอดจนฟาร์มเรามีการส่งตรวจเชื้อเป็นระยะ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ไข่เป็ดสดที่ได้จากฟาร์มของเราปลอดภัยจากเชื้อโรค และได้มาตรฐานจริงๆ

นำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ไข่เป็ดต้ม ยำไข่เป็ดต้ม ขนมไทย เป็นต้น

สามารถเก็บในตู้เย็นธรรมดา  โดยที่คุณภาพของไข่เป็ดยังคงดีเหมือนเดิม แต่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

5