ไข่เป็ดสด มิสเตอร์ดั๊ก

image005


ไข่เป็ดสดของเราได้จาก เป็ดสาวพันธุ์ กากี ที่สุขภาพดี ได้รับการดูแลอย่างดี ให้อาหารที่มีคุณภาพดี โปรตีนครบถ้วน ในฟาร์มมีบ่อน้ำที่ใหญ่ ให้เป็ดได้ออกกำลังกาย อารมณ์ดี มีการจัดการฟาร์มที่ดีได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนก ตลอดจนฟาร์มของเรามีการส่งตรวจเชื้อเป็นระยะ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ไข่เป็ดสดที่ได้จากฟาร์มของเราปลอดภัยจากเชื้อโรค และได้มาตรฐานจริงๆ

image001 image003 image005
image011image009image005
duck01


สนใจติดต่อสั่งซื้อที่
contact